KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Wynajem pomieszczeń

Informacje przeznaczone dla firm wynajmujących pomieszczenia dotyczące kalkulacji za wynajem oraz wzorów umów obowiązujących od 01.01.2018 r na podstawie Załączników nr 1 - 6 do procedury opiniowania przez Naczelnika Wydziału Edukacji projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia sporządzanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice

Umowa najmu: pobierz
Umowa dzierżawy: pobierz
Umowa bezplatnego użyczenia: pobierz
Umowa użyczenia z jednostką budżetową: pobierz
Umowa użyczenia z kontrahentem zewnętrznym: pobierz
Aneks do umowy: pobierz

Wzory kalkulacji

Załącznik 1: wzór kalkulacji wynajem godzinowy: pobierz
Załącznik 2: wzór kalkulacji wynajem stały: pobierz
Załącznik 3: wzór kalkulacji wynajem stały: pobierz