Odnośnik Technik geodeta 311104 Nowa podstawa programowa
Odnośnik Technik geodeta 311[10] Stara podstawa programowa
Odnośnik technik budownictwa 311204 Nowa podstawa programowa
Odnośnik technik drogownictwa 311206 Nowa podstawa programowa
Odnośnik technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122 Nowa podstawa programowa
Odnośnik technik architektury krajobrazu 314202 Nowa podstawa programowa
Odnośnik technik przemysłu mody 311941 Nowa podstawa programowa