WYCHOWAWCY KLAS
Technikum – łącznie 14 klas
1Ap [TB, TG] mgr Anna Kocot
1Bp [TRNr, TRNg, TAK] mgr Anna Sarna
1Cp [TPM] mgr Piotr Bortel
2Ap [TB_TRW] mgr inż. Katarzyna Rosa
2Bp [TAK_TPM] mgr Aneta Kośmider
3A [TB_TG_TRW] mgr Dorota Wójcik - Sokołowska
3B [TRNr _TRNg] mgr Mariusz Herwich
3C [TAK_TPM] mgr Dorota Jasińska - Kubica
3Ap [TB_TG] mgr inż. Piotr Walarus
3Bp [TRNr _TRNg] mgr Michał Lipiński
3Cp [TAK_TPM] mgr Beata Piątkowska
4A [TB_ TG] mgr inż. arch. Tomasz Linca
4B [TRNiN] mgr Bernadyna Kotlarz
4C [TAK_TPM] mgr Małgorzata Filipkowska - Świeca
Branżowa Szkoła 1 Stopnia – łącznie 2 klasy
3a [mzirw_mt] mgr Aleksandra Pawlak
3ap [mzirw-mt] mgr inż. Urszula Strugała