Losy absolwentów

Losy absolwentów

Wspomnienia absolwenta Technikum Geodezyjnego

Wspomnienia Absolwenta z klasy budowlanej

KCEZ – trampolina do sukcesu

Refleksje absolwentów z klas budowlanych

Wywiad z absolwentką Karoliną Lankocz