1. Skład komisji:
  • Anna Kocot - przewodnicząca
  • Danuta Hampelska - członek
  • Anna Sarna - członek
  • Mariusz Herwich - członek
  • Barbara Pohl - członek
 2. Termin składania wniosków - 30.11.2021
 3. Termin posiedzenia komisji - 6.12. 2021