KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024
Przewodniczący: Łukasz Myrcik
Z-ca przewodniczącego: Julia Koszucka
Kinga Krzan
Skarbnik: Wiktoria Gawrońska
Sekretarz: Jagoda Czaja