Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca: Julia Cichy
Z-ca przewodniczącej: Julia Bańkowska
Skarbnik: Agnieszka Szczerbina
Sekretarz: Patrycja Krzemińska