Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr Z 30/2020/2021 z dnia 02 kwietnia 2021 r.

Ustala się następujące opłaty za zakwaterowanie w roku szkolnym 2021/2022:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 255,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 509,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 509,00 zł / mc
= 549,72 zł
nocleg dla innych osób 55 zł / 1 nocleg +8% VAT = 59,40 zł
dla wychowanka – maturzysty mieszkającego w internacie do 15-tego dnia miesiąca, dla wychowanków mieszkających w internacie dłużej opłata wynosi 255,00 zł – dotyczy miesiąca maj, czerwiec 127,50 zł
pojedynczy koszt noclegu dla maturzysty 17,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr Z 26/2021/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

od dnia 1 marca 2022 r. oraz w roku szkolnym 2022/2023 ustala się następujące opłaty za wyżywienie:

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w internacie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 19,40 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków/ uczniów szkół, którym przyznano świadczenie socjalne w formie posiłków, za których opłatę wnosi MOPS,GOPS,DD obejmująca pełen koszt przygotowania posiłku wynosi: śniadanie 8,66 zł, obiad 11,10 zł, kolacja 7,52 zł, pełne wyżywienie 27,28 zł.

Informacje dodatkowe:

  1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
  2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 11 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.
  3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
    PKO BP 73102023130000370205156791 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”.