KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Losy absolwentów

Refleksje absolwentów z klas budowlanych

Uczęszczając do szkoły po gimnazjum czy po podstawówce różnie układa się współpraca na terenie klasy czy ogólnie szkoły. Część uczniów jeszcze nie do końca ma sprecyzowane plany co faktycznie chciałaby robić po ukończeniu tego etapu edukacji. Jednak z perspektywy czasu i nowych życiowych doświadczeń zgodna jest wypowiedź, że czas szkoły- KCEZ – to był piękny czas i szkoda, że trwał tak krótko. Przedstawimy Wam sukcesywnie wypowiedzi kilku absolwentów z klas budowlanych mówiące o szkole i dalszej ścieżce zawodowej. Na początek wypowiedź Kamila Raszyka:

Atmosfera w szkole:
- Miła, przyjacielska
- Dużo życzliwości i wzajemnego wsparcia
- Cały czas coś się działo, tzn. różne imprezy, wydarzenia itp.
- Dobry kontakt z nauczycielami, jeśli trzeba coś załatwić

Nauczyciele:
- Znający się na swojej pracy
- Pomocni, życzliwi i wspierający uczniów
- Niektórzy bardziej wymagający, inni mniej
- Chętni do współpracy i negocjacji

Nauka:
- Przedmioty jak to w szkołach bywa, jednej mniej ciekawe, inne więcej ale generalnie
jakość nauczania na duży plus
- Jeżeli ktoś planuje kontynuację nauki to warto się przyłożyć do przedmiotów zawodowych ponieważ są bardzo przydatne (jeśli chodzi o budownictwo)

Wady:
- Szkoła kończy się zbyt szybko

Moja dalsza edukacja:
Kończę studia inżynierskie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach  na kierunku
Budownictwo Mieszkaniowe oraz pracuję jako kosztorysant w firmie drogowej- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
A w planach jeszcze ukończenie ll stopnia studiów i zdobycie uprawnień projektowych i wykonawczych
Jak widzicie – KCEZ jest bazą do dalszych osiągnięć tylko trzeba chcieć i dążyć do obranego celu.

Kamil- życzymy realizacji planów