KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik robót wykończeniowych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkich pracach wykonywanych na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej.


Absolwent technik robót wykończeniowych w budownictwie:
• współpracuje z architektami wnętrz nad uzyskaniem zamierzonego efektu,
• zna i stosuje najnowsze technologie z zakresu robót tynkarskich, glazurniczych, posadzkarskich, malarsko–tapeciarskich, suchej zabudowy
• organizuje i kontroluje roboty związanych z zagospodarowaniem terenu budowy zarówno w budownictwie indywidualnym jak i obiektach użyteczności publicznej.
• Koordynuje prace związane z wykonywaniem robót wykończeniowych
• organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych.
• Potrafi sporządzać kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Na tym kierunku absolwent zdobywa niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą.

Informacje dodatkowe.
• Realizacja przedmiotu uzupełniającego: Komputerowe wspomaganie budownictwa.
• Wybiegając naprzeciw potrzebom rynku pracy i dążąc do wzbogacenia naszych uczniów o dodatkowe kwalifikacje prowadzimy zajęcia w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz
• Szkolenia i kursy organizowane przez firmy i producentów nowoczesnych materiałów budowlanych dające zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
Kwalifikacja 1: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Kwalifikacja 2: BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

technik-robot-wykonczeniowych
technik-robot-wykonczeniowych

Sylwetka absolwenta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
1. montowania systemów suchej zabudowy;
2. wykonywania robót malarskich;
3. wykonywania robót tapeciarskich;
4. wykonywania robót posadzkarskich;
5. wykonywania robót okładzinowych;
6. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
7. koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;
8. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
9. sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem do dyplomu–EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej).

Technik robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:
a. przedsiębiorstwach budowlano-remontowych,
b. biurach projektowych,
c. sklepach i hurtowniach z materiałami budowlanymi i wykończenia wnętrz,
d. może prowadzić własną działalność gospodarczą,
e. może kontynuować naukę na studiach wyższych przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury.