KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik przemysłu mody

Zawód: 311941

Technik przemysłu mody to zawód przyszłości. Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.


Kto powinien wybrać ten zawód?
Zawód technik przemysłu mody powinny wybrać osoby, które:
• zainteresowane są pracą w renomowanych zakładach krawieckich w Polsce i za granicą
• lubią pracę z ludźmi
• cenią różnorodność i wyzwania
• chcą awansować i rozwijać się
• są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik  przemysłu mody?
W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:
• projektowania i stylizacji ubiorów
• doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
• wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
• obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
• konstrukcji i modelowania form odzieży
• opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
• projektowania procesu produkcyjnego
• prowadzenia działań związanych z marketingiem mody
• obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego
• tworzenia własnych kolekcji
• rozpoznawania instrumentów promocji stosowanych na rynku mody
• prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę
• rozpoznawania potrzeby grup docelowych klientów
• organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych
• organizacji działań związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych

technik-przemyslu-mody
technik-przemyslu-mody

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik przemysłu mody?
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:
• MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w połowie klasy trzeciej
• MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych -uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych zakładach odzieżowych.

Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

Jakie dodatkowe zajęcia?
Szkoła realizuje:
• zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego koła stylizacji i projektowania,
• wyjazdy na targi branżowe,
• pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
• projekty w ramach programów z Unii Europejskiej i miast partnerskich

Jakie przedmioty rozszerzone?
• język angielski

Zaplecze dydaktyczne szkoły:
• nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie odzieżowe
• pracownie komputerowe
• kształcenie praktyczne w renomowanych zakładach odzieżowych

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technik przemysłu mody?
Technik przemysłu mody pracuje jako:
• stylista odzieży
• projektant i krawiec
• przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych
• organizator pokazów
• koordynator ślubny
• manager zakładu odzieżowego