KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik aranżacji wnętrz

Charakterystyka zawodu:

Technik aranżacji wnętrz jest to osoba, która odpowiada za opracowanie projektu plastycznego rozmaitych wnętrz, np. hotele, firmy, kina, banki, restauracje, domy lub mieszkania oraz nadzoruje ich wykonanie. Poza tym może też projektować formy małej architektury (np. place zabaw) czy znaki informacji wizualnej oraz projektować przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych – targi. Wnętrza, które zaprojektuje technik aranżacji wnętrz muszą być jak najlepiej przystosowane do swojej funkcji, czyli wygodne i estetyczne. Do głównych zadań tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie charakteru obiektu, przygotowanie projektu wstępnego, ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów, wyposażenie wnętrza (meble, dekoracje). Poza tym technik może także proponować niewielkie przebudowy wnętrz w porozumieniu z architektem budowlanym, a także opracowuje kosztorys. Po akceptacji pomysłu przez klienta tworzy szczegółowy projekt i nadzoruje wykonanie projektu.

Efekty kształcenia:

• umiejętność tworzenia kompozycji w architekturze,a także wykonywania projektów wnętrz,
• wiedza z zakresu dekoratorstwa i wyposażenia, zasad ergonomii i psychologii koloru,
• umiejętność organizacji przestrzeni i projektowania wnętrz oraz organizacji robót budowlano- wykończeniowych.

Miejsca pracy:

• biura projektowo- architektoniczne
• firmy budowlano – wykończeniowe
• zakłady meblarskie
• firmy wystawiennicze
• markety budowlano- wykończeniowe
• własna działalność gospodarcza Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do kreatywnego zmieniania przestrzeni wokół, rozwijania wyobraźni i wrażliwości plastycznej, posługiwania się programami komputerowymi do ;rysowania wnętrz. Uczeń nabywa umiejętność tworzenia kompozycji w architekturze, a także wykonywania projektów wnętrz. Zdobywa wiedzę z zakresu dekoratorstwa i wyposażenia, zasad ergonomii i psychologii koloru. Umiejętnie kreuje przestrzeń projektowania wnętrz oraz organizację robót budowlano-wykończeniowych.

W trakcie nauki uczniowie uzyskują następujące kwalifikacje:

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykańczania wnętrz.
BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz.