KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik realizacji nagrań

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów nagłaśniających i przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z reżyserem, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie. Technik realizacji nagrań zajmuje się również, edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki.

technik-realizacji-nagran
technik-realizacji-nagran

Po ukończeniu Technikum możesz: – kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych, jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku” lub podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.