KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Wycieczki branżowe

My na Politechnice Śląskiej

Klasa IVA i II Ap w dniu 7.12. uczestniczyły w wykładach i warsztatach w Katedrze Geodezji Wydziału Górnictwa i Geologii. Młodzież wysłuchała wykładów dot. nowoczesnych technik pomiarowych z wykorzystaniem dronów, skanerów i form opracowania. Następnie samodzielnie zmagali się z chmurą pkt otrzymanych w wyniku skaningu fontanny. Próbowali również w pracowni pod okiem dr Macieja Pomykoła stworzyć własny projekt chmury pkt - sprzęt geodezyjny z wykorzystaniem zdjęć wykonanych telefonem.

Pierwsze kroki na uczelni zaliczone.