KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Wolontariat

Wielkie sprzątanie Dąbrówki Małej

W sobotę, 17 kwietnia 2021 r. młodzież KCEZ z klas: 2 ap BS1S i 2 A (TRW, TB) włączyła się w akcję organizowaną przez: Radę Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała, Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca oraz OSP Dąbrówka Mała- „Wielkie Sprzątanie Dąbrówki Małej”.

We współpracy z młodzieżą z SP nr 47 sprzątanie objęło teren od schodów prowadzących do ul. Le Ronda, ścieżkę prowadzącą do KCEZ, teren od strony Internatu do ul. Techników, ul. Techników od strony osiedla i ścieżkę rowerową, a zakończyliśmy sprzątanie na parkingu przy cmentarzu. Okazało się, że na tym terenie nie było chętnych mieszkańców do sprzątania i tylko młodzież, mimo mało sprzyjającej aury odpowiedziała pozytywnie na tę akcję, która przecież ma poprawić wizerunek Dąbrówki Małej i jakość życia mieszkańców.

Na zakończenie pani B. Mitko – koordynatorka działań, podziękowała młodzieży za zaangażowanie i przekazała upominki w formie płóciennych toreb na zakupy z emblematami charakteryzującymi Katowice.