KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Odwiedzili nas

Spotkanie z OHP

17 maja 2022 r uczniowie klas 3 a i 3 ap Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w spotkaniu z prelegentkami z Ochotniczych Hufców Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach. Tematem spotkania był – „Krajowy i zagraniczny rynek pracy”. Uczniowie zostali m.in. zapoznani z zagadnieniami, na jakie należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu pracy czy obowiązkami przyszłego pracodawcy. Praca, nawet taka wakacyjna czy sezonowa daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i pewniejszego poruszania się na rynku pracy. Młodzież włączała się w dyskusję a zainteresowani otrzymali ulotki dotyczące poruszanych tematów.