KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Odwiedzili nas

W dniach 26.10.2022 r. i 09.11.2022 r. odbyła się prelekcja "O budowaniu relacji" w klasach I przeprowadzona przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Katowicach. W ramach prelekcji opowiedziano o znaczeniu różnic i podobieństw w relacji, o asertywnej postawie wobec własnych granic w kontakcie z innymi, o sprzyjających metodach komunikacji w relacjach, a także o konfliktach. Prelekcja miała charakter mieszany, z elementami ćwiczeń warsztatowych.