KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Konkursy

45 edycja OWGiK - etap szkolny

W dniach 27 i 28.10.2022 w sali 202B KCEZ zostały przeprowadzone szkolne eliminacje 45 edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Informacje dotyczące organizacji etapu szkolnego 45 – edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w KCEZ w CKZiU w Katowicach

Udział wzięło 8 uczniów klas 4 technikum geodezyjnego.

Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test składający się z 80 pytań dotyczących zagadnień z geodezji, geodezji inż., katastru, prawa geodezyjnego oraz 4 zadania obliczeniowo-projektowe w czasie 90 i 180 min.

Drugiego dnia uczniowie zmagali się z dwoma zadaniami terenowymi, w czasie 240 min.

W trakcie sprawdzania prac zostali wyłonieni zwycięzcy w składzie:

· Bartosz G. - Klasa 4A,
· Yulia T. - Klasa 4A,
· Natalia M. - Klasa 4Ap

Uczniowie Ci zostali zgłoszeni do etapu regionalnego, który ma się odbyć w kwietniu 2023 r. w Bydgoszczy. Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie SGP (styczeń).

Nad całością przebiegu olimpiady czuwała Komisja w składzie:

Artur Kaczmarek (SGP Katowice/Dyrektor WODGiK Kce), Tomasz Kuźnar (Geoline) i nauczyciele; organizując uroczyste rozpoczęcie olimpiady w obecności Dyrektora Szkoły, czuwając nad samodzielnością pracy uczniów, sprawdzeniem prac oraz ogłoszeniem w dniu 02.11.2022 wyników etapu szkolnego olimpiady.

Uczniowie w tym dniu otrzymali również nagrody od sponsorów – komisji olimpiady.