KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Konkursy

Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 26 -27.10.2023 Uczniowie klasy 5Ap technik geodeta wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Pierwszy dzień to walka z testami i zadaniami tekstowymi, dzień drugi – to zmierzenie się z zadaniami praktycznymi terenowymi.

Po analizie wszystkich prac komisja w składzie – Przewodniczący Dyr. WODGIK Katowice – Pan Artur Kaczmarek oraz Nauczyciele przedmiotów geodezyjnych wyłonili najlepsze wyniki:

I miejsce : Natalia Madej
II miejsce: Adrian Plewniak
III miejsce : Martyna Ryszka

W dniu 14.11. doszło do oficjalnego ogłoszenia wyników i rozdania nagród zwycięzcom. Gratulujemy ducha rywalizacji.