KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Solidarność. Podaj dalej!

Solidarność. Podaj dalej!

Solidarność. Podaj dalej!

Od 15 kwietnia 2021r. w sześciu drugich i trzecich klasach technikum prowadzone były zajęcia warsztatowe online z analizy fotografii , których głównym celem było zaangażowanie młodych ludzi w dyskusję o różnorodności społecznej, dyskryminacji i różnych perspektywach widzenia rzeczywistości.

Podczas warsztatów uczniowie interpretowali tematykę sześciu zdjęć z różnych państw i kultur. Każde z nich można było omawiać pod kątem współczesnych problemów społecznych w ujęciu globalnym. Uczniowie uczyli się dostrzegać zarówno poszczególne elementy obrazu jak i jego szeroki kontekst. Młodzież wymieniała swoje odczucia po obejrzeniu fotografii. Wskazywała, po analizie i interpretacji fotografii, różnorodne tematy do dyskusji ; zmiany klimatyczne, migracje, przemoc domowa, depresje, samotność, wykluczenie, uczenie się przez całe życie, wielokulturowość, dysproporcje w rozwoju gospodarczym, pojęcie wolności we współczesnym świecie oraz różne przejawy dyskryminacji. Uczniowie w dyskusji wykorzystywali informacje z mediów oraz własnych obserwacji. Większość wniosków i spostrzeżeń na zakończenie zajęć była bardzo dojrzała i przekonująca.

Na kolejnych warsztatach uczniowie podejmą próby formułowania haseł, krótkich wierszy zapisanych na kartkach i wysłanych do wybranych adresatów co będzie finalizować projekt.