KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Solidarność. Podaj dalej!

Warsztaty pisarskie w ramach projektu

Kolejnym etapem realizacji projektu Solidarność. Podaj dalej! były warsztaty pisarskie. Odbyły się one we wszystkich grupach projektowych. Uczniowie, od analizy i interpretacji zdjęcia, przeszli do pracy nad pisaniem wiadomości. Celem warsztatów pisarskich było umożliwienie osobom w nich uczestniczącym uruchomienie wyobraźni poprzez twórcze pisanie. Zadania warsztatowe nie były łatwe. Uczniowie musieli przełamać „lęk przed pustą kartką” i pisać kreatywnie. Po raz kolejny okazało się, że uczniowie KCEZ-u doskonale poradzili sobie z tym wyzwaniem. Wykonywali ćwiczenia z polotem, mieli mnóstwo ciekawych pomysłów. Co zapowiada naprawdę oryginalny przekaz napisanych przez nich pocztówek SOLIDARNOŚCI.

Na warsztatach musieliśmy się podporządkować kilku ważnym założeniom programu Solidarność. Podaj dalej!
- piszemy zawsze w kontekście, np. naszej wiedzy o świecie, naszych doświadczeń,
- piszemy w określonych ramach: inspiracją jest zdjęcie,
- piszemy zawsze do kogoś: tekst ma wyobrażonego czytelnika, którego obecność stanowi jedną z najsilniejszych motywacji do pisania,
- młodzi pisarze muszą mieć wybór: wybieramy dowolne zdjęcie,
- pisanie musi być kreatywne: powinno być oddzielone od zwykłej pracy szkolnej,
- tekst zawsze można zmienić: pierwszy szkic rzadko bywa najlepszy.