KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
REALIZUJEMY NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej realizuje projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020. Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem tego programu jest wzmocnienie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w wysokości 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 to środki pochodzące z dotacji a 3.000,00 zł to wkład własny organu prowadzącego, czyli Miasta Katowice.

Już wkrótce za pieniądze z programu nasza  biblioteka szkolna zakupi książki – nowości wydawnicze, którymi zainteresowana jest młodzież. Lista zakupowa prawie gotowa.  Powstaje na bazie przeprowadzonych wyborów książek, plebiscytów oraz wciąż zgłaszanych propozycji zakupu nowych tytułów. Wkrótce te marzenia się spełnią...