KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Młody badacz

Młody Badacz – spotkanie międzyszkolne

W piątek 16 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie szkół biorących udział w projekcie Młody Badacz. Do naszej szkoły przyjechali uczniowie Zespołu Szkół nr 6 uczący się w zawodzie technik analityk.

Spotkanie rozpoczęliśmy od części nieoficjalnej – poczęstunku oraz warsztatów. W części merytorycznej spotkania uczniowie zaprezentowali zebrane informacje literaturowe dotyczące fitoremediacji i niklu a nauczyciele przedstawili algorytm przebiegu prac badawczych.

Po części teoretycznej przystąpiliśmy do badań gleby (m. in. właściwości sorpcyjnych, pH) oraz sadzenia roślin w próbkach kontrolnych. Spotkanie udało się znakomicie, teraz pozostaje nam obserwować rośliny przez kilka miesięcy. Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu.

Zapraszamy na nasz blog https://mlodzibadacze.wordpress.com i stronę http://dawidsek1234.wixsite.com/kcez, gdzie będziemy umieszczać na bieżąco informacje z badań.