KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

Smutne zakończenie finału tegorocznej edycji MBG

Szanowni Państwo
Z przykrością, smutkiem i żalem informuję Państwa o śmierci doktor Krystyny Białek przewodniczącej Krajowego Komitetu Organizacyjnego MK MBG.
Pani Krystyna była także wiceprezesem Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz wieloletnim i zasłużonym pracownikiem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

KrystynaBialek

Nauczycieli laureatów z kategorii Junior  proszę, by upomnieli się po wakacjach o stosowne potwierdzenie udziału  klas, (za 2-3 lata będzie trzeba dokonać odpowiedniego wpisu uczniom na świadectwach ukończenia szkoły).

Oficjalne wyniki.