KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

Matematyka Bez Granic 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières”– „Matematyka Bez Granic” . W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się  XXVIII edycja tego konkursu. Konkurs ten jest organizowany pod przewodnictwem Rady Europy. Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty piąty.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MBG” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konkurs, mam nadzieję, zostanie objęty –jak w latach ubiegłych – honorowymi patronatami Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Katowice (czekamy na potwierdzenie patronatów). Partnerem konkursu w regionie północno-śląskim od kilku ostatnich lat jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach http://www.ue.katowice.pl/

 Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.mbg.uz.zgora.pl/

„Matematyka Bez Granic” to konkurs bezpłatny, adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie uczestniczą  całe klasy. Ich udział zgłaszany jest zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji za zgodą wszystkich uczniów klasy, nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły na formularzu przygotowanym przez Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez Granic”. Podpisany, opatrzony pieczęcią formularz powinien zostać przesłany pocztą tradycyjną na adres najbliższego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez Granic”.

 

Regionalny Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” – Senior dla województwa północno-śląskiego mieści się przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.

 

Formularze zgłoszeniowe z dopiskiem na kopercie „ Matematyka bez Granic” prosimy przesyłać do 20 grudnia 2016r.  na adres:


Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich

ul. Techników 11
40-326 Katowice

 

Zapraszamy do licznego udziału.