KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

„Matematyka Bez Granic” w czasach zarazy 2020 -wyniki

Mimo licznych trudności jakie w tym roku miały miejsce ze względu na stan zagrożenia epidemicznego dnia 20 maja 2020 roku w Regionalnym Komitecie Organizacyjnym MK Matematyka bez granic regionu Północno -Śląskiego UDAŁO się sprawdzić tegoroczne prace finałowe konkursu.

Komisja w składzie:
Katarzyna Budziłek-Jurek: przewodnicząca RKO MK MBG Junior
Beata Kretek: przewodnicząca Komisji Sprawdzającej prace
Agnieszka Jędrzejczak: przewodnicząca Komisji Nadzorującej Sprawdzanie prac
Katarzyna Stanclik - Goerer: członkini Komisji

W tegorocznej edycji w regionie Północno -Śląskim wzięło udział:
19 szkół, 55 klas, 1616 uczniów.
Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły klasy: 1A i 1B

Klasyfikacja (miejsca od 1-3) wygląda następująco:
I miejsce: klasa 1eg I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dr Barbara Przebieracz
II miejsce: klasa 1dg I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dr Barbara Przebieracz
III miejsce: klasa 1ag I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, mgr Halina Husak

Wyróżnienie:
klasa 8b Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gliwicach, inż. Małgorzata Ogbonnia

Więcej informacji  na stronie konkursu mbg.uz.zgora.pl do sprawdzenia w terminie późniejszym.

Gratulujemy LAUREATOM!

Konkurs objęty jest honorowym patronatem:
Prezydenta Miasta Katowice PMK Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie PMSS MEN MEN Śląskiego Kuratora Oświaty SKO
Partnerzy konkursu:
Muzeum Historii Katowic MHK Muzeum Śląskie MS Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu MGW Walcownia cynku WC
Sztolnia Królowa Luiza SKL Teatr Śląski TS Ważne Miejsce WM Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UE