KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

Matematyka Bez Granic –uroczyste podsumowanie finału

Dnia 5.06.2017 miało miejsce uroczyste podsumowanie finału MBG. Uroczystość ta, jak w roku ubiegłym, odbywała się na auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który jest partnerem konkursu.

Na uroczystość zostały zaproszone całe klasy zwycięskie wraz z opiekunami.Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości oraz wystąpieniami Rektora UE i przedstawiciela Śląskiego Kuratorium Oświaty.Następnie odbyły się trzy prezentacje.

Pierwsza dotyczyła konkursu „Matematyka bez granic” (krótki opis, zasady i idea konkursu). Druga organizatora konkursu w regionie północno -śląskim Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Trzecia partnera konkursu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Tuż po prezentacjach miał miejsce fantastyczny wykład  dr Michała Trzęsioka pt. "Jak matematycznie obalono monarchię -kilka refleksji nt. demokracji”. Wykład mimo niełatwej tematyki był fantastycznie przeprowadzony, w sposób zabawny i zrozumiały dla każdego. Bardzo pouczającym wnioskiem wysuniętym z wykładu było, aby wystrzegać się grupy głupców, bo ich wspólne decyzje są głupsze niż decyzja pojedynczego głupca.

Następnie zostały uroczyście wręczone nagrody i dyplomy. Po uroczystości, kto chciał mógł zwiedzać nowoczesny budynek UE.

Laureatami XXVIII edycji międzynarodowego konkursu „Matematyka Bez Granic” w naszym regionie zostali:

I miejsce:
klasa 1A  I L.O. im. E. Dembowskiego w Gliwicach
klasa 3a   Gimnazjum nr 21 im. A. Korczyńskiej w Katowicach

II miejsce:
klasa 1D  I L.O. im. E. Dembowskiego w Gliwicach
klasa  3d  Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół nr 10 w Gliwicach

III miejsce:
klasa 1e   I L.O. im. L. Kruczkowskiego w Tychach
klasa 3a   Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy do kolejnej edycji.