KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Aktualności

KCEZ i „Szkoła z klimatem”

Informacje o realizowanym przez szkole projekcie:

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie

Cele projektu:

  • Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku
  • Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków
  • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej

Czas trwania projektu:
1 wrzesień 2020 – 30 czerwiec 2021

Zadanie do wykonania:
przygotowanie przez zespół projektowy w ilości maksymalnie 20 osób mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu naszej szkoły obejmującego propozycje działań, które mogłyby być wykonane na tym terenie pod względem architektury krajobrazu, środowiska wodnego, hałasu, zanieczyszczenia terenu, przestrzeni publicznej wraz z kosztorysem wymienionych działań i dokumentacją fotograficzną planowanych działań

Nauczyciele odpowiedzialni:
Paweł Sieka, Małgorzata Gorczowska, Tomasz Linca, Piotr Walarus

Termin odesłania oraz rozstrzygnięcia projektu:
15 luty 2021/30 czerwiec 2021

Przewidziane nagrody:
- nagroda główna – 100 000 złotych na realizację projektu dla zwycięskiej szkoły
- wyróżnienia – 5 x 5 000 złotych (organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wyróżnień)

Nasi uczniowie intensywnie wzięli się do pracy, kibicujemy im aby zdobyli dla szkoły przewidziane nagrody. Realizacja jest w toku a o postępach będziemy informowali na bieżąco. Jesteśmy także otwarci na kolejne chętne osoby, które chciałyby się dołączyć gdyż co dziesięć głów to nie jedna.

Jeśli chciałbyś współtworzyć nasz powstający zespół projektowy dołącz do nas !!

GORĄCO ZAPRASZAMY