KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Różności

Akcja BohaterON

W tym roku szkolnym KCEZ-CKZiU włączyło się do ogólnopolskiej kampanii BohaterON-włącz historię! Całe przedsięwzięcie ma na celu upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego oraz promocję historii XX wieku.

W związku z powyższym nasza młodzież miała kolejną okazję, by kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne oraz wzmacniać swoje poczucie tożsamości narodowej.

W październiku uczniowie klas. IV w ramach lekcji historii poznawali życie codzienne swoich rówieśników w czasie powstania. Wykorzystując metodę dramy mieli okazję wczuć się w rolę młodych powstańców przygotowujących wspólny posiłek, biorących ślub, czy też organizujących sobie rozrywki w wolnym czasie. Natomiast podczas dyskusji dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat podobieństw i różnic w ich życiu codziennym a codzienności ludzi żyjących w czasie wojny. Czwartoklasiści wypowiadali się również co dla nich z dzisiejszej perspektywy byłoby najtrudniejsze, gdyby przyszło im żyć w czasie powstania.

Z kolei wszyscy uczniowie Technikum nr 1 oraz SBIS nr 1 mogli włączyć się w akcję BohaterOn poprzez pisanie podziękowań i życzeń dla powstańców. Chętni, szczególnie z kl. I i IV zamieszczali swoje wpisy na stronie dumnizpowstancow.pl

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy!

Nasza Szkoła Pamięta!