KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Instytucje

InstytucjeForma współpracy
Punkt Edukacji Europejskiej EUROPE DIRECT Katowice Euro Cafe, lekcje europejskie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Katowice Lekcje dla uczniów
Śląski Oddział Okręgowy PCK Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Pierwszej Pomocy PCK
Nadleśnictwo Katowice Drzewka na zakończenie klas maturalnych
Urząd Miasta Katowice Udział w akcji na rzecz niepełnosprawnych "Miejska Dżungla"
Sanepid Akcje profilaktyczne, konkursy
PCK Konkurs pierwszej pomocy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Akcja krwiodawstwa
"Medyk" CKZiUWŚ Katowice Konkurs pierwszej pomocy
Urząd Miasta Katowice Akcja "Sprzątanie Świata - Katowice 2016"
Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekty: "Filmoteka Szkolna", "Szkoła z klasą", "Szkoła Tolerancji"
Studium Prawa Europejskiego Projekty: "Przyjazna Szkoła, przyjazny uczeń", "Szkolny Klub Wolontariatu"
Fundacja Wiedzy i Dialogu Agere Aude Projekt: "Partycypacja w demokracji"
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Święto mapy, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wycieczka: zasady działania ośrodka, pozyskiwanie materiałów, współpraca przy konkursach
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Patronat nad konkursem geodezyjnym, konsultacje programowe, szkolenia dla nauczycieli
Geodezyjna Izba Gospodarcza Konsultacje programowe
OKE Jaworzno standaryzacja egzaminów, organizacja i sprawdzanie egzaminów
ORE Warszawa recenzowanie podstaw programowych dla zawodu technik geodeta
Izba Rzemieślnicza Katowice Współpraca, patronat
Państwowa Inspekcja Pracy konkurs dla młodzieży szkół budowlanych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji prelekcja
Złota Kielnia konkurs dla młodzieży klas zawodowych, budowlanych
Urząd Miasta Katowice Akcja na rzecz osób niepełnosprawnych
MOS Katowice organizacja i udział w zawodach sportowych
Klub HETMAN Katowice współpraca w organizacji zawodów sportowych
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Katowicach konkursy, akcje charytatywne - zbiórka książek dla chorych dzieci
MDK Katowice - Giszowiec konkursy recytatorskie: „Konopnicka? Warto ją poznać.”
TVS patronat nad klasą 2B TRNiN, praktyki, wycieczka do TVS
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkół Polskich konkursy recytatorskie
Studium Prawa Europejskiego Szkolenie i udział w konkursie Biblioteka Przyjazna Uczniowi X edycja
Fundacja Sendzimira wolontariat, konkursy
Muzeum Solidarności Kopalni ,, Wujek" Warsztaty dla uczniów, konkursy
IPN Katowice prelekcje, materiały edukacyjne
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu konkursy
Państwowa Inspekcja Pracy szkolenie dla uczniów
Buduj z pasją konkurs dla uczniów klas budowlanych
Urząd Miasta Katowice pozyskanie honorowego patronatu Prezydenta Miasta Katowice