KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Szkoła Młodych Patriotów

Realizacja zadań ogólnopolskiego konkursu Szkoła Młodych Patriotów

Nasza szkoła w okresie od października 2018 r. do marca 2019 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów:

  1. Przeprowadzono konwersatoria pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą ?”
  2. Przygotowano plakaty „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  3. Przeprowadzono sondaż wśród uczniów i nauczycieli na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  4. Przeprowadzono ogólnoszkolny konkursu wiedzy o Wojciechu Korfantym.
  5. Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.
  6. Zorganizowano ogólnoszkolny konkursu pieśni patriotycznych.
  7. Przygotowano Kodeks Postaw Patriotycznych uczniów KCEZ.
  8. Przygotowano prace pisemne na temat: motyw „Małe ojczyzny w literaturze”.