KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Solidarność. Podaj dalej!

Solidarność. Podaj dalej!

Solidarność. Podaj dalej!

Na przełomie maja i czerwca zakończyliśmy realizację projektu. Ukoronowaniem naszych działań było wysłanie kartek pocztowych, na których uczniowie zamieszczali wiadomości. Punktem wyjścia do ich formułowania były zdjęcia o wielowymiarowym znaczeniu omawianym podczas wcześniejszych warsztatów, na których uczestnicy mogli wymienić się poglądami, zmierzyć się z własnymi stereotypami i uprzedzeniami.

Następnie uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniu pisania własnych tekstów, których inspiracją były m.in. odczucia związane z odbiorem zdjęć, osobiste doświadczenia i wartości. Uczniowie porusali w nich różnorodną tematykę: przemocy domowej, depresji, zmian klimatycznych, problemów imigrantów, ubóstwa, samotności. Prezentacja gotowych tekstów wskazała, że uczestnicy mogą tworzyć uniwersalne i jednocześnie bardzo osobiste przesłanie do innych.

Adresatami wysłanych kartek pocztowych były osoby pełniące ważne funkcje państwowe lub regionalne ( np. Rzecznik Praw Dziecka, posłowie z terenu Śląska) oraz firmy i osoby prywatne. Aby chronić dane osobowe uczniów teksty mogły być podpisane tylko imieniem albo inicjałami (nadawcą był KCEZ). Jeżeli adresat zechce odpowiedzieć i przesłać na adres fundacji część kartki z własnym testem to zostanie ona nam zwrócona.

Miło nam, że również KCEZ jest adresatem kartek, spróbujemy jeszcze przed wakacjami sformułować ciekawy tekst jako odpowiedź.