KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Solidarność. Podaj dalej!

Solidarność. Podaj dalej!

Solidarność. Podaj dalej!

Od 22 lutego 2021r. w sześciu klasach drugich i trzecich technikum prowadzone są zajęcia warsztatowe online , których głównym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w dyskusję o różnorodności społecznej, dyskryminacji i różnych perspektywach widzenia rzeczywistości.

Na pierwszych spotkaniach w cyklu uczniowie dzielili się własnymi spostrzeżeniami na temat roli stereotypów i uprzedzeń w społeczeństwie oraz różnych przejawów dyskryminacji. Dyskutowano nad przejawami seksizmu, homofobii, rasizmu i klasizmu w życiu codziennym. Prowadzący warsztaty wskazywał organizacje i akcje, których celem jest łączenie sił w walce o równość i poszanowanie różnorodności. Młodzież dostrzega potrzebę edukacji, która zapobiegać będzie wykluczeniu i zamykaniu się na innych oraz szerokiej promocji postaw empatii, tolerancji i altruizmu.

Na kolejnych zajęciach uczestnicy projektu rozpoczną zajęcia warsztatowe z analizy obrazu; przekazanie młodzieży jak czytać obrazy, aby potrafili dostrzegać i interpretować sensy zawarte w przekazach wizualnych – wszechobecnych we współczesnym świecie.