KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Absolwent ZSB - zawodowy specjalista

Zajęcia laboratoryjne w gościnnych progach WST w Katowicach

W dniach 7 i 10.12.2018 r. w ramach projektu „Absolwent ZSB zawodowy specjalista” uczniowie klasy 3 A TB uczestniczyli w warsztatach w laboratorium budowlanym na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Zajęcia składały się z 2 części. W pierwszej – materiały budowlane – uczniowie oznaczali właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna, w drugiej – wytrzymałość materiałów – wykonywali statyczne próby ściskania na próbkach sosnowych, dębowych i bukowych, próby zginania na próbkach bukowych i dębowych oraz stalowych a także próby rozciągania na próbkach poliwęglanowych i poliuretanowych. Uzyskane wyniki były podstawą do opracowań i punktem wyjścia do dyskusji na temat właściwości różnych materiałów i ich zastosowania w budownictwie. Było to bardzo interesujące, nowe doświadczenie dla młodzieży naszej szkoły.

Również uczniowie klasy 3 a BZIS 12.12.2018 r. brali udział w kolejnych zajęciach w laboratorium budowlanym zorganizowanych na WST. Obserwowali badania wytrzymałościowe materiałów budowlanych – rozciąganie pręta, ściskanie próbki wykonanej z betonu i zaczynu cementowego oraz zginanie drewnianej beleczki – sosnowej i dębowej. W drugiej części zajęć uczniowie zajęli się oznaczaniem składu ziarnowego kruszywa i kształtu ziaren a także przygotowaniem zaczynu do wykonania próbnej mieszanki betonowej i obliczeniem ilości składników na 1 m 3 betonu oraz wykonaniem mieszanki betonowej. Konkretne działania spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, padały pytania dotyczące wytrzymałości materiałów, procesów technologicznych. Było także miejsce na zapoznanie się z ofertą uczelni oraz zaproszenie na Dni Otwarte WST w marcu i czerwcu 2019 r.